2016-04-28

Roczna analiza systemu gospodarki odpadami
komunalnymi - 2015 rok

Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Załączniki

  Roczna analiza syst...a 2015 r..pdf 267,96 KB (pdf) szczegóły pobierz