Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenia w sprawie przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Wola Jasienicka"
Obwieszczenia w sprawie przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie ropy
naftowej i gazu ziemnego ze złoża Wola Jasienicka"
21.02.2017 więcej
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczące obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczące
obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska
02.02.2017 więcej
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne
Obwieszczenia dotyczące "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce
Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne"
26.01.2017 więcej
Budowa drogi S19 Kuźnica - Barwinek na odcinku Kielanówka - Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą
Budowa drogi S19 Kuźnica - Barwinek na odcinku Kielanówka -
Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą,
budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11 400 do 96 535
według wariantu przebiegu trasy WB1 - alternatywa
25.01.2017 więcej