2017-02-23

Ogłoszenie o prowadzonych przez Wojewodę
Podkarpackiego postępowaniach
administracyjnych w sprawach dotyczących
stwierdzenia z mocy prawa, że
nieruchomości nr ewid. 149/3, 253/3, 267/4
położone w Korczynie, zajęte pod drogę
gminną - ul. Zamkową stały się z dniem 1
stycznia 1999 r. własnością Gminy
Korczyna

Ogłoszenie o prowadzonych przez Wojewodę Podkarpackiego postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących stwierdzenia z mocy prawa, że nieruchomości nr ewid. 149/3, 253/3, 267/4 położone w Korczynie, zajęte pod drogę gminną - ul. Zamkową stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Korczyna

Załączniki

  Ogłoszenie o prowa...Korczynie.pdf 310,76 KB (pdf) szczegóły pobierz