Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Uchwała XXVII/267/17 z dnia 31 lipca 2017 r.
Uchwała XXVII/267/17 z dnia 31 lipca 2017 r. o zmianie uchwały
w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych
dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania
planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie
oraz ich zatwierdzania
10.08.2017 więcej
Uchwała XXVII/266/17 z dnia 31 lipca 2017 r.
Uchwała XXVII/266/17 z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu
Województwa Podkarpackiego
10.08.2017 więcej
Uchwała XXVII/265/17 z dnia 31 lipca 2017 r.
Uchwała XXVII/265/17 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie
dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu
Gminy Korczyna za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym
instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz
elektroniczny
10.08.2017 więcej
Uchwała XXVII/264/17 z dnia 31 lipca 2017 r.
Uchwała XXVII/264/17 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania
„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Korczyna 6 - etap IV”
10.08.2017 więcej
Uchwała XXVII/263/17 z dnia 31 lipca 2017 r.
Uchwała XXVII/263/17 z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie
realizacji zadania "Budowa budynku socjalnego z pomieszczeniami
rekreacyjno-sportowymi w m. Węglówka"
10.08.2017 więcej
Uchwała XXVII/262/17 z dnia 31 lipca 2017 r.
Uchwała XXVII/262/17 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
10.08.2017 więcej
Uchwała XXVII/261/17 z dnia 31 lipca 2017 r.
Uchwała XXVII/261/17 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok
10.08.2017 więcej
Uchwała XXVI/260/17 z dnia 20 lipca 2017 r.
Uchwała XXVI/260/17 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok
21.07.2017 więcej
Uchwała XXVI/259/17 z dnia 20 lipca 2017 r.
Uchwała XXVI/259/17 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego
21.07.2017 więcej
Uchwała XXV/258/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.
Uchwała XXV/258/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Korczynie
21.07.2017 więcej
12345