Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała XXIII/241/17 z dnia 29 marca 2017 r.
Uchwała XXIII/241/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu
wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
14.04.2017 więcej
Uchwała XXIII/240/17 z dnia 29 marca 2017 r.
Uchwała XXIII/240/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania pn.
"Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska otwartego w
Korczynie"
14.04.2017 więcej
Uchwała XXIII/239/17 z dnia 29 marca 2017 r.
Uchwała XXIII/239/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej w Krośnie
14.04.2017 więcej
Uchwała XXIII/238/17 z dnia 29 marca 2017 r.
Uchwała XXIII/238/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
14.04.2017 więcej
Uchwała XXIII/237/17 z dnia 29 marca 2017 r.
Uchwała XXIII/237/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Korczyna na 2017 rok
14.04.2017 więcej
Uchwała XXIII/236/17 z dnia 29 marca 2017 r.
Uchwała XXIII/236/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości
oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1102/22,
położona w miejscowości Korczyna
14.04.2017 więcej
Uchwała XXIII/235/17 z dnia 29 marca 2017 r.
Uchwała XXIII/235/17 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu
Województwa Podkarpackiego
14.04.2017 więcej
Uchwała XXIII/234/17 z dnia 29 marca 2017 r.
Uchwała XXIII/234/17 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu
Województwa Podkarpackiego
14.04.2017 więcej
Uchwała XXIII/233/17 z dnia 29 marca 2017 r.
Uchwała XXIII/233/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
14.04.2017 więcej
Uchwała XXIII/232/17 z dnia 29 marca 2017 r.
Uchwała XXIII/232/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok
14.04.2017 więcej
123