Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XXVIII/290/17 z dnia 20 września 2017 r.
Uchwała XXVIII/290/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla szkół,
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
na terenie Gminy Korczyna przez podmioty inne niż Gmina Korczyna
03.10.2017 więcej
Uchwała XXVIII/289/17 z dnia 20 września 2017 r.
Uchwała XXVIII/289/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody - "Sokolec"
03.10.2017 więcej
Uchwała XXVIII/288/17 z dnia 20 września 2017 r.
Uchwała XXVIII/288/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody - "Zaginione skałki"
03.10.2017 więcej
Uchwała XXVIII/287/17 z dnia 20 września 2017 r.
Uchwała XXVIII/287/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody
03.10.2017 więcej
Uchwała XXVIII/286/17 z dnia 20 września 2017 r.
Uchwała XXVIII/286/17 z dnia 20 września 2017 r. o zmianie
uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych
03.10.2017 więcej
Uchwała XXVIII/285/17 z dnia 20 września 2017 r.
Uchwała XXVIII/285/17 z dnia 20 września 2017 r. o zmianie
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Korczyna
03.10.2017 więcej
Uchwała XXVIII/284/17 z dnia 20 września 2017 r.
Uchwała XXVIII/284/17 z dnia 20 września 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz
Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna,
Wojaszówka i Krościenko Wyżne
03.10.2017 więcej
Uchwała XXVIII/283/17 z dnia 20 września 2017 r.
Uchwała XXVIII/283/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia VII zmiany Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korczyna
03.10.2017 więcej
Uchwała XXVIII/282/17 z dnia 20 września 2017 r.
Uchwała XXVIII/282/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia VI zmiany Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korczyna
03.10.2017 więcej
Uchwała XXVIII/281/17 z dnia 20 września 2017 r.
Uchwała XXVIII/281/17 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Korczyna "Korczyna 6" - Etap III
03.10.2017 więcej