Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała XXIV/250/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Uchwała XXIV/250/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania
"Budowa budynku socjalnego z pomieszczeniami
rekreacyjno-sportowymi w miejscowości Węglówka"
30.05.2017 więcej
Uchwała XXIV/249/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Uchwała XXIV/249/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Korczyna
na lata 2017 - 2019
30.05.2017 więcej
Uchwała XXIV/248/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Uchwała XXIV/248/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Korczynie
30.05.2017 więcej
Uchwała XXIV/247/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Uchwała XXIV/247/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz
Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna,
Wojaszówka i Krościenko Wyżne
30.05.2017 więcej
Uchwała XXIV/246/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Uchwała XXIV/246/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Iskrzynia"
30.05.2017 więcej
Uchwała XXIV/245/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Uchwała XXIV/245/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie
zgłoszenia sołectwa Iskrzynia do "Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020"
30.05.2017 więcej
Uchwała XXIV/244/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Uchwała XXIV/244/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie dopłat
do ceny 1m3 dostarczonej wody
30.05.2017 więcej
Uchwała XXIV/243/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Uchwała XXIV/243/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
30.05.2017 więcej
Uchwała XXIV/242/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Uchwała XXIV/242/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok
30.05.2017 więcej
Uchwała XXIII/241/17 z dnia 29 marca 2017 r.
Uchwała XXIII/241/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu
wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
14.04.2017 więcej
123