Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XXX/305/17 z dnia 25 października 2017 r.
Uchwała XXX/305/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa
terenowej ścieżki edukacyjnej do pomnika przyrody - Źródło
siarczkowe BOGUMIŁA w Komborni
09.11.2017 więcej
Uchwała XXX/304/17 z dnia 25 października 2017 r.
Uchwała XXX/304/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 1/2 części działki
numer ewidencyjny 1027/1 położonej w miejscowości Korczyna
09.11.2017 więcej
Uchwała XXX/303/17 z dnia 25 października 2017 r.
Uchwała XXX/303/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
09.11.2017 więcej
Uchwała XXX/302/17 z dnia 25 października 2017 r.
Uchwała XXX/302/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. "Letters
& Figures Alive"
09.11.2017 więcej
Uchwała XXX/301/17 z dnia 25 października 2017 r.
Uchwała XXX/301/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę działki o numerze ewidencyjnym
259 położonej w miejscowości Krasna
09.11.2017 więcej
Uchwała XXX/300/17 z dnia 25 października 2017 r.
Uchwała XXX/300/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na dzierżawę działki o numerze ewidencyjnym
249/1 położonej w miejscowości Krasna
09.11.2017 więcej
Uchwała XXX/299/17 z dnia 25 października 2017 r.
Uchwała XXX/299/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie
przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu
właściwości Powiatu polegających na zimowym utrzymaniu dróg
powiatowych na terenie Gminy Korczyna
09.11.2017 więcej
Uchwała XXX/298/17 z dnia 25 października 2017 r.
Uchwała XXX/298/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania w zakresie
zimowego utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Korczyna
09.11.2017 więcej
Uchwała XXX/297/17 z dnia 25 października 2017 r.
Uchwała XXX/297/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania pn.
"Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania budynku komunalnego w Komborni"
09.11.2017 więcej
Uchwała XXX/296/17 z dnia 25 października 2017 r.
Uchwała XXX/296/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. "Odbiór
i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna"
09.11.2017 więcej