Lista artykułów

Nazwa artykułu
Odznaczenie z okazji jubileuszu 50-lecia związku małżeńskiego
Odznaczenie z okazji jubileuszu 50-lecia związku małżeńskiego
19.05.2016 więcej
Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska
Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do
nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
19.05.2016 więcej
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
19.05.2016 więcej
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka
19.05.2016 więcej
Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za
granicą(transkrypcja aktu stanu cywilnego)
19.05.2016 więcej
Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
19.05.2016 więcej
Rejestracja zgonu
Rejestracja zgonu
19.05.2016 więcej
Zaświadczenie stwierdzające zdolność prawną określoną prawem polskim
Zaświadczenie stwierdzające zdolność prawną określoną
prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą
19.05.2016 więcej
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
19.05.2016 więcej
Rejestracja urodzenia dziecka
Rejestracja urodzenia dziecka
19.05.2016 więcej