Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - działka 543/18
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży
- działka 543/18
16.03.2018 więcej
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - działka 543/17
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży
- działka 543/17
16.03.2018 więcej
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - działka 543/16
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży
- działka 543/16
16.03.2018 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016r., poz. 2147 z
późn.zm.), Wójt Gminy Korczyna informuje, że w dniu 06 marca
2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Korczyna
– Korczyna ul. Rynek 18a, wywieszony został wykaz
następujących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
07.03.2018 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016r., poz. 2147 z
późn.zm.), Wójt Gminy Korczyna informuje, że w dniu 11
września 2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Korczyna – Korczyna ul. Rynek 18a, wywieszony został wykaz
następujących nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 1.
Działka nr ewid. 259 położona w Krasnej 2. Działka nr ewid.
249/1 położona w Krasnej
15.09.2017 więcej
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji stwierdzających z mocy prawa, że działki nr 149/3, 253/3, 267/4 położone w Korczynie zajęte pod drogę publiczną gminną Korczyna-Morcinek-Łysa Góra (ul. Zamkowa) stały się z dniem 1 stycznia 1999r. własnością Gminy Korczyna
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji
stwierdzających z mocy prawa, że działki nr 149/3, 253/3,
267/4 położone w Korczynie zajęte pod drogę publiczną
gminną Korczyna-Morcinek-Łysa Góra (ul. Zamkowa) stały się z
dniem 1 stycznia 1999r. własnością Gminy Korczyna
11.04.2017 więcej
Ogłoszenie o prowadzonych przez Wojewodę Podkarpackiego postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących stwierdzenia z mocy prawa, że nieruchomości nr ewid. 149/3, 253/3, 267/4 położone w Korczynie, zajęte pod drogę gminną - ul. Zamkową stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Korczyna
Ogłoszenie o prowadzonych przez Wojewodę Podkarpackiego
postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących
stwierdzenia z mocy prawa, że nieruchomości nr ewid. 149/3,
253/3, 267/4 położone w Korczynie, zajęte pod drogę gminną -
ul. Zamkową stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością
Gminy Korczyna
23.02.2017 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Korczyna 645/2 i 543/26
Wójt Gminy Korczyna informuje, że w dniu 6 października 2016r.
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Korczyna –
Korczyna ul. Rynek 18a oraz na stronie internetowej Gminy
Korczyna wywieszony został wykaz następujących nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy: 1. Działka nr ewid. 645/2
położona w Korczynie 2. Działka nr ewid. 543/26 położona w
Korczynie
06.10.2016 więcej
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Kombornia 8
Wójt Gminy Korczyna podaje do publicznej wiadomości, że
przeznacza do sprzedaży nieruchomość położoną w
miejscowości Kombornia, oznaczoną jako działka o nr ewid. 8, o
powierzchni 0,12 ha, stanowiącą własność Gminy Korczyna,
objętą księgą wieczystą KS1K/00066129/3
09.09.2016 więcej
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do dzierżawy - Krasna 184/2
Wójt Gminy Korczyna informuje, że na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy Korczyna oraz na stronie internetowej
Gminy Korczyna wywieszony został wykaz następujących
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: część działki nr
ewid. 184/2 położonej w Krasnej
22.07.2016 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się