Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XX/209/16 z dnia 1 grudnia 2016 r.
Uchwała XX/209/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia
wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy
drodze wojewódzkiej Nr 991 Lutcza - Krosno w miejscowości
Krasna
19.12.2016 więcej
Uchwała XX/208/16 z dnia 1 grudnia 2016 r.
Uchwała XX/208/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zgłoszenia
do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy wystąpienia z wnioskiem o
nadanie odznaczeń: Złoty Krzyż Zasługi - za ofiarną
działalność publiczną
19.12.2016 więcej
Uchwała XX/207/16 z dnia 1 grudnia 2016 r.
Uchwała XX/207/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego
inicjatywy wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczeń: Srebrny
Krzyż Zasługi - za ofiarną działalność publiczną
19.12.2016 więcej
Uchwała XX/205/16 z dnia 1 grudnia 2016 r.
Uchwała XX/205/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2017 rok
19.12.2016 więcej
Uchwała XX/204/16 z dnia 1 grudnia 2016 r.
Uchwała XX/204/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
19.12.2016 więcej
Uchwała XX/203/16 z dnia 1 grudnia 2016 r.
Uchwała XX/203/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę działek o numerach ewidencyjnych 645/2 i
543/26 położonych w miejscowości Korczyna
19.12.2016 więcej
Uchwała XX/201/16 z dnia 1 grudnia 2016 r.
Uchwała XX/201/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2016
19.12.2016 więcej
Uchwała XX/200/16 z dnia 1 grudnia 2016 r.
Uchwała XX/200/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie
realizacji zadania "Opracowanie projektu budowlanego
odprowadzenia kanalizacji deszczowej przy ulicach Brzozowa i
Jedności w miejscowości Korczyna"
19.12.2016 więcej
Uchwała XX/199/16 z dnia 1 grudnia 2016 r.
Uchwała XX/199/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania
"Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze MOF Krosno"
19.12.2016 więcej
Uchwała XX/198/16 z dnia 1 grudnia 2016 r.
Uchwała XX/198/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
19.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się