Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Korczyna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 1
października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Gminy Korczyna zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.
03.10.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 październik
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1
października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego zarządzonych na dzień 21 październik
01.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Korczyna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 1
października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Gminy Korczyna zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.
01.10.2018 więcej
Kominikat Gminej Komisji Wyborczej w Korczynie o terminie losowanie numerów list
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie o terminie
losowanie numerów list
28.09.2018 więcej
Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Korczyna
Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń
kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Korczyna
24.09.2018 więcej
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie
19.09.2018 więcej
Informacja o pełnionych dyżurach przez Gminną Komisję Wyborczą w Korczynie
Informacja o pełnionych dyżurach przez Gminną Komisję
Wyborczą w Korczynie
19.09.2018 więcej
Informacja Wójta Gminy Korczyna o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
Informacja Wójta Gminy Korczyna z dnia 17 września 2018 r. Na
podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy
Korczyna przekazuje informację o numerach oraz granicach
obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018
r.
17.09.2018 więcej
Komunikaty Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
Komunikaty Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
13.09.2018 więcej
Komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie
Komunikaty Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie
13.09.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się