Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Informacja o pełnionych dyżurach przez Gminną Komisję Wyborczą w Korczynie
Informacja o pełnionych dyżurach przez Gminną Komisję
Wyborczą w Korczynie
12.09.2018 więcej
Informacja Wójta Gminy Korczyna w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Informacja Wójta Gminy Korczyna w sprawie wyznaczenia miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych
11.09.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10
września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji
wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego
11.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 22 sierpnia 2018 r.
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KORCZYNA z dnia 22
sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i
numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018
r.
27.08.2018 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywanych przez komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22 sierpnia
2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu
wyborczego dokonywanych przez komitety wyborcze organizacji i
komitety wyborcze wyborców
23.08.2018 więcej
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20
sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego
na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku
Województwa Podkarpackiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej w Rzeszowie
22.08.2018 więcej
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia
2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
22.08.2018 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywanych przez komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14 sierpnia
2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu
wyborczego dokonywanych przez komitety wyborcze organizacji i
komitety wyborcze wyborców
22.08.2018 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 16 sierpnia
2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do
terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
22.08.2018 więcej
Zarządzenia i informacje dotyczące komisji terytorialnych oraz liczby radnych wybieranych na terenie województwa podkarpackiego
Zarządzenia i informacje dotyczące komisji terytorialnych oraz
liczby radnych wybieranych na terenie województwa podkarpackiego
22.08.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się