DRUKUJ
2018-03-07

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016r., poz. 2147 z późn.zm.), Wójt Gminy Korczyna informuje, że w dniu 06 marca 2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Korczyna – Korczyna ul. Rynek 18a, wywieszony został wykaz następujących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:


1. Działka nr ewid. 543/16 położona w Korczynie
2. Działka nr ewid. 543/17 położona w Korczynie
3. Działka nr ewid. 543/18 położona w Korczynie
4. Działka nr ewid. 543/19 położona w Korczynie
5. Działka nr ewid. 543/20 położona w Korczynie

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Korczyna, pok. nr 15, tel. 13 43 540 80
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

Wójt Gminy Korczyna
Jan Zych