DRUKUJ
2019-02-06

Wykaz udzielonych dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków, udzielonych przez Gminę Korczyna w
2018 roku

Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielonych przez Gminę Korczyna w 2018 roku