DRUKUJ
2017-03-20

Zarządzenie nr 293/2017 Wójtya Gminy Korczna z
dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w
tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny
2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Korczyna

Zarządzenie nr 293/2017 Wójta Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna