Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zgłoszenie, zmiana, wykreślenie wpisu do ewidencji działalności
Zgłoszenie, zmiana, wykreślenie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej
19.05.2016 więcej
Udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej
Udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej
19.05.2016 więcej
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
19.05.2016 więcej
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
19.05.2016 więcej
Wpis do ewidencji obiektów hotelarskich
Wpis do ewidencji obiektów hotelarskich
19.05.2016 więcej