Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji
Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego
19.05.2016 więcej
Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości
Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału
nieruchomości
19.05.2016 więcej
Wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
19.05.2016 więcej
Wydanie zaświadczenia o braku MPZP
Wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
19.05.2016 więcej
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w MPZP
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
19.05.2016 więcej