Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Imienny wykaz głosowań radnych z XXV sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 24 lipca 2020
Imienny wykaz głosowań radnych z XXV sesji Rady Gminy Korczyna
z dnia 24 lipca 2020
24.07.2020 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z XXIV sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 23 czerwca 2020
Imienny wykaz głosowań radnych z XXIV sesji Rady Gminy Korczyna
z dnia 23 czerwca 2020
23.06.2020 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z XXIII sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 29 kwietnia 2020
Imienny wykaz głosowań radnych z XXIII sesji Rady Gminy
Korczyna z dnia 29 kwietnia 2020
29.04.2020 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z XXII sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 20 lutego 2020
Imienny wykaz głosowań radnych z XXII sesji Rady Gminy Korczyna
z dnia 20 lutego 2020
20.02.2020 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z XXI sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 22 stycznia 2020
Imienny wykaz głosowań radnych z XXI sesji Rady Gminy Korczyna
z dnia 22 stycznia 2020
22.01.2020 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z XX sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 30 grudnia 2019
Imienny wykaz głosowań radnych z XX sesji Rady Gminy Korczyna z
dnia 30 grudnia 2019
30.12.2019 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z XIX sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 19 grudnia 2019
Imienny wykaz głosowań radnych z XIX sesji Rady Gminy Korczyna
z dnia 19 grudnia 2019
19.12.2019 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z XVIII sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 13 grudnia 2019
Imienny wykaz głosowań radnych z XVIII sesji Rady Gminy
Korczyna z dnia 13 grudnia 2019
13.12.2019 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z XVII sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 22 listopada 2019
Imienny wykaz głosowań radnych z XVII sesji Rady Gminy Korczyna
z dnia 22 listopada 2019
22.11.2019 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z XVI sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 7 listopada 2019
Imienny wykaz głosowań radnych z XVI sesji Rady Gminy Korczyna
z dnia 7 listopada 2019
07.11.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się