Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Imienny wykaz głosowań radnych z XII sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 29 sierpnia 2019
Imienny wykaz głosowań radnych z XII sesji Rady Gminy Korczyna
z dnia 29 sierpnia 2019
29.08.2019 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z XI sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 24 lipca 2019
Imienny wykaz głosowań radnych z XI sesji Rady Gminy Korczyna z
dnia 24 lipca 2019
24.07.2019 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z X sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 28 czerwca 2019
Imienny wykaz głosowań radnych z X sesji Rady Gminy Korczyna z
dnia 28 czerwca 2019
28.06.2019 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z IX sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 28 maja 2019
Imienny wykaz głosowań radnych z IX sesji Rady Gminy Korczyna z
dnia 28 maja 2019
28.05.2019 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z VIII sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 12 kwietnia 2019
Imienny wykaz głosowań radnych z VIII sesji Rady Gminy Korczyna
z dnia 12 kwietnia 2019
12.04.2019 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z VII sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 26 marca 2019
Imienny wykaz głosowań radnych z VII sesji Rady Gminy Korczyna
z dnia 26 marca 2019
26.03.2019 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z VI sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 21 lutego 2019
Imienny wykaz głosowań radnych z VI sesji Rady Gminy Korczyna z
dnia 21 lutego 2019
21.02.2019 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z V sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 4 lutego 2019
Imienny wykaz głosowań radnych z V sesji Rady Gminy Korczyna z
dnia 4 lutego 2019
04.02.2019 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z IV sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 23 stycznia 2019
Imienny wykaz głosowań radnych z IV sesji Rady Gminy Korczyna z
dnia 23 stycznia 2019
23.01.2019 więcej
Imienny wykaz głosowań radnych z III sesji Rady Gminy Korczyna z dnia 20 grudnia 2018
Imienny wykaz głosowań radnych z III sesji Rady Gminy Korczyna
z dnia 20 grudnia 2018
21.12.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się