Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej oraz
lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i zezwolenie
na zajęcie pasa drogowego
20.05.2016 więcej
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
20.05.2016 więcej
Sporządzenie testamentu
Sporządzenie testamentu
20.05.2016 więcej
Potwierdzenie własnoręczności podpisu
Potwierdzenie własnoręczności podpisu
20.05.2016 więcej
Wynajem lokali mieszkalnych będących własnością gminy
Wynajem lokali mieszkalnych będących własnością gminy
20.05.2016 więcej
Wynajem lokali użytkowych będących własnością gminy
Wynajem lokali użytkowych będących własnością gminy
20.05.2016 więcej
Kwalifikacja wojskowa
Kwalifikacja wojskowa
20.05.2016 więcej