Lista artykułów

Nazwa artykułu
Interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie strat finansowych poniesionych przez Gminę Korczyna w związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku
Interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie
strat finansowych poniesionych przez Gminę Korczyna w związku z
przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku
Spółdzielczego w Sanoku
25.02.2020 więcej
Interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminy Korczyna
Interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie
Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminy Korczyna
27.03.2019 więcej
Interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Korczyna
Interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Korczyna
27.03.2019 więcej
Interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna - "Korczyna 6" etap IIb
Interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość dotycząca
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna - "Korczyna
6" etap IIb
06.12.2018 więcej
Interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość dotycząca rozbudowy przedszkola samorządowego
Interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość dotycząca
rozbudowy przedszkola samorządowego
06.12.2018 więcej
Interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość dotycząca procedury wnioskowania i wydania aktów pełnomocnictw do wyborów samorządowych w 2018 roku
Interpelacja Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość dotycząca
procedury wnioskowania i wydania aktów pełnomocnictw do
wyborów samorządowych w 2018 roku
06.12.2018 więcej
Interpelacja Klubu Radnych Gmina Moja Ojczyzna dotycząca uchwały budżetowej Gminy Korczyna na 2019 rok
Interpelacja Klubu Radnych Gmina Moja Ojczyzna dotycząca
uchwały budżetowej Gminy Korczyna na 2019 rok
06.12.2018 więcej
Interpelacja Klubu Radnych Gmina Moja Ojczyzna dotycząca Gminnego Centrum Wielofunkcyjnej Aktywności Kulturalno - Rekreacyjno - Sportowej o Charakterze Wielopokoleniowym w Korczynie
Interpelacja Klubu Radnych Gmina Moja Ojczyzna dotycząca
Gminnego Centrum Wielofunkcyjnej Aktywności Kulturalno -
Rekreacyjno - Sportowej o Charakterze Wielopokoleniowym w
Korczynie
06.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się