Lista artykułów

Nazwa artykułu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Krośnie w 2017 roku
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Dowóz i opieka
nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Krośnie w 2017
roku
21.12.2016 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2017 roku
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Dowóz i opieka
nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do
Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie
w 2017 roku
02.12.2016 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2016
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej
25.11.2016 więcej
Konkurs ofert z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2016 r
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu warunków
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna
26.01.2016 więcej