Lista artykułów

Nazwa artykułu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Krośnie w 2019 roku"
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Dowóz i opieka nad
dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Krośnie w 2019
roku"
03.12.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2019 roku"
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Dowóz i opieka nad
dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Ośrodka
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Krośnie w 2019
roku"
03.12.2018 więcej
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2019
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy
społecznej w roku 2019
28.11.2018 więcej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna w 2018 roku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z
zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie
Korczyna w 2018 roku
19.02.2018 więcej
Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu pn. Zawody w Biegach Narciarskich w Czarnorzekach - Memoriał Marka Marcisza Juniora
Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu
rozwoju sportu pn. Zawody w Biegach Narciarskich w Czarnorzekach
- Memoriał Marka Marcisza Juniora
26.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się