2016-12-21

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Krośnie w 2017 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Korczyna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Krośnie w 2017 roku

Załączniki

  Otwarty konkurs ofe...2017 roku.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz