Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenia RDOŚ Rzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Ochrona przed powodzią terenów położonych w zlewni potoków: Ślączka, Śmierdziączka i Olszyny, zlokalizowanych na terenie gmin: Krościenko Wyżne, Korczyna, Krosno woj. podkarpackie"
Obwieszczenia RDOŚ Rzeszów w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.
"Ochrona przed powodzią terenów położonych w zlewni potoków:
Ślączka, Śmierdziączka i Olszyny, zlokalizowanych na terenie
gmin: Krościenko Wyżne, Korczyna, Krosno woj. podkarpackie"
16.11.2017 więcej
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dotyczącego postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya)
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dotyczącego postępowania
transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na
działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
(South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya)
10.11.2017 więcej
Obwieszczenia w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola"
Obwieszczenia w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu
DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola"
29.03.2017 więcej
Obwieszczenia w sprawie przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Wola Jasienicka"
Obwieszczenia w sprawie przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie ropy
naftowej i gazu ziemnego ze złoża Wola Jasienicka"
21.02.2017 więcej
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczące obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczące
obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska
02.02.2017 więcej
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne
Obwieszczenia dotyczące "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce
Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne"
26.01.2017 więcej
Budowa drogi S19 Kuźnica - Barwinek wraz z niezbędną infrastrukturą
Budowa drogi S19 Kuźnica - Barwinek wraz z niezbędną
infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi
25.01.2017 więcej