Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenia RDOŚ Rzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Ochrona przed powodzią terenów położonych w zlewni potoków: Ślączka, Śmierdziączka i Olszyny, zlokalizowanych na terenie gmin: Krościenko Wyżne, Korczyna, Krosno woj. podkarpackie"
Obwieszczenia RDOŚ Rzeszów w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.
"Ochrona przed powodzią terenów położonych w zlewni potoków:
Ślączka, Śmierdziączka i Olszyny, zlokalizowanych na terenie
gmin: Krościenko Wyżne, Korczyna, Krosno woj. podkarpackie"
16.11.2017 więcej
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dotyczącego postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya)
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dotyczącego postępowania
transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na
działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
(South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya)
10.11.2017 więcej
Obwieszczenia w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola"
Obwieszczenia w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu
DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola"
29.03.2017 więcej
Obwieszczenia w sprawie przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złoża Wola Jasienicka"
Obwieszczenia w sprawie przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie ropy
naftowej i gazu ziemnego ze złoża Wola Jasienicka"
21.02.2017 więcej
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczące obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczące
obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska
02.02.2017 więcej
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne
Obwieszczenia dotyczące "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce
Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne"
26.01.2017 więcej
Budowa drogi S19 Kuźnica - Barwinek wraz z niezbędną infrastrukturą
Budowa drogi S19 Kuźnica - Barwinek wraz z niezbędną
infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi
25.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się