Lista artykułów

Nazwa artykułu
Budowa naziemnych zbiorników do magazynowania surowców (parafina, tłuszcze) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmiana sposobu użytkowania hali na potrzeby instalacji technologicznej do produkcji zniczy wraz z instalacją do malowania produktów szklanych (automat, malowanie ręczne)
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn.„Budowa naziemnych zbiorników
do magazynowania surowców (parafina, tłuszcze) wraz z
infrastrukturą towarzyszącą, zmiana sposobu użytkowania hali
na potrzeby instalacji technologicznej do produkcji zniczy wraz z
instalacją do malowania produktów szklanych (automat, malowanie
ręczne)” na działkach nr ewid. 655/35, 655/36, 655/31
położonych w Korczynie
02.01.2019 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna wydane w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa dwutorowej napowietrzno-kablowej linii 110 kV relacji Krosno - Iskrzynia do istniejącej linii Krosno - Strzyżów
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna wydane w ramach
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa
dwutorowej napowietrzno - kablowej linii 110 kV relacji Krosno -
Iskrzynia do istniejącej linii Krosno - Strzyżów
13.12.2018 więcej
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o zamiarze przystąpienia do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka PLH180027
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie o zamiarze przystąpienia do opracowania projektu planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka
PLH180027
26.10.2018 więcej
Budowa i eksploatacja dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn
Budowa i eksploatacja dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w
elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w
powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn
30.07.2018 więcej
Obwieszczenia dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krasna, Gmina Korczyna"
Obwieszczenia dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa
oczyszczalni ścieków w miejscowości Krasna, Gmina Korczyna"
20.06.2018 więcej
Obwieszczenia w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola"
Obwieszczenia w sprawie przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu
DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola"
01.03.2018 więcej
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach - tor główny i boczny" na działkach nr ewidencyjny 349 i 342/1 położonych w Czarnorzekach
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Ukształtowanie
terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach - tor główny i
boczny" na działkach nr ewidencyjny 349 i 342/1 położonych w
Czarnorzekach
30.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się