Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zawiadomienie RZ.ZUZ.1.421..503.2019.JJ z dnia 13 listopada 2019
Zawiadomienie RZ.ZUZ.1.421..503.2019.JJ z dnia 13 listopada 2019
19.11.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja eksploatacji metodą odkrywkową części złoża piaskowca budowlanego „Wola Komborska Działy Południe” bez użycia materiałów wybuchowych” na działce nr ewid. 474 położonej w Woli Komborskiej
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o przystąpieniu do
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja eksploatacji metodą
odkrywkową części złoża piaskowca budowlanego „Wola
Komborska Działy Południe” bez użycia materiałów
wybuchowych” na działce nr ewid. 474 położonej w Woli
Komborskiej
18.10.2019 więcej
Obwieszczenie dotyczące projektu robót geologicznych na wykonanie robót geologicznych w celu określenia warunków hydrogeologicznych dla budowy drogi ekspresowej S19 w ramach Zadania 2: Węzeł "Domaradz" (bez węzła) - Węzeł "Miejsce Piastowe" (z węzłem) w sekcji I (km ok.: 45 365,4 - 57 100)
Obwieszczenie dotyczące projektu robót geologicznych na
wykonanie robót geologicznych w celu określenia warunków
hydrogeologicznych dla budowy drogi ekspresowej S19 w ramach
Zadania 2: Węzeł "Domaradz" (bez węzła) - Węzeł "Miejsce
Piastowe" (z węzłem) w sekcji I (km ok.: 45 365,4 - 57 100)
20.09.2019 więcej
Obwieszczenie dotyczące projektu robót geologicznych na wykonanie robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S19 w ramach Zadania 2: Węzeł "Domaradz" (bez węzła) - Węzeł "Miejsce Piastowe" (z węzłem) w sekcji I (km ok.: 45 365,4 - 57 100)
Obwieszczenie dotyczące projektu robót geologicznych na
wykonanie robót geologicznych w celu określenia warunków
geologiczno-inżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S19 w
ramach Zadania 2: Węzeł "Domaradz" (bez węzła) - Węzeł
"Miejsce Piastowe" (z węzłem) w sekcji I (km ok.: 45 365,4 - 57
100)
19.09.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach" oraz podjęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna o przedłożeniu raportu o
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.
"Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach"
oraz podjęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej
sprawie
18.09.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie odzysku metali z kabli samochodowych oraz przewodów elektrycznych przy zastosowaniu procesów mechanicznych” na działkach nr ewid. 655/34 i 655/37 położonych w Korczynie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie odzysku metali z
kabli samochodowych oraz przewodów elektrycznych przy
zastosowaniu procesów mechanicznych” na działkach nr ewid.
655/34 i 655/37 położonych w Korczynie.
18.07.2019 więcej
Zawiadomienie RZ.ZUZ.1.421.142.2019.SW z dnia 24 czerwca 2019 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zawiadomienie RZ.ZUZ.1.421.142.2019.SW z dnia 24 czerwca 2019 r.
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
27.06.2019 więcej
Zawiadomienie RZ.ZUZ.1.421.236.2019.JJ z dnia 16.05.2019 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zawiadomienie RZ.ZUZ.1.421.236.2019.JJ z dnia 16.05.2019 r. -
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
25.05.2019 więcej
Obwieszczenie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przez wody powierzchniowe rzeki Rosielna w km 9 057 linii kablowej średniego napięcia w rurociągu osłonowym
Obwieszczenie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
przez wody powierzchniowe rzeki Rosielna w km 9 057 linii
kablowej średniego napięcia w rurociągu osłonowym
29.04.2019 więcej
Obwieszczenie dotyczące projektu robót geologicznych na wykonanie robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S19 w ramach Zadania 2: Węzeł "Domaradz" (bez węzła) - Węzeł "Miejsce Piastowe" (z węzłem) w sekcji II (km ok.: 57 100 do 68 200)
Obwieszczenie dotyczące projektu robót geologicznych na
wykonanie robót geologicznych w celu określenia warunków
geologiczno-inżynierskich dla budowy drogi ekspresowej S19 w
ramach Zadania 2: Węzeł "Domaradz" (bez węzła) - Węzeł
"Miejsce Piastowe" (z węzłem) w sekcji II (km ok.: 57 100 do 68
200)
29.04.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się