Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach na działkach nr ewid. 275/5, 275/7, 275/9, 275/10, 286, 342/1, 349
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji pn. Ukształtowanie terenu na stoku
narciarskim w Czarnorzekach na działkach nr ewid. 275/5, 275/7,
275/9, 275/10, 286, 342/1, 349
02.07.2020 więcej
Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pod nazwą "Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r."
Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu dokumentu pod nazwą "Strategia
Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r."
29.06.2020 więcej
Obwieszczenia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach” na działkach nr ewid. 275/5, 275/7, 275/9, 275/10, 286, 342/1, 349
Obwieszczenia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.
„Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach”
na działkach nr ewid. 275/5, 275/7, 275/9, 275/10, 286, 342/1,
349
03.06.2020 więcej
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach na działkach nr ewid. 275/5, 275/7, 275/9, 275/10, 286, 342/1, 349
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia pn. Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim
w Czarnorzekach na działkach nr ewid. 275/5, 275/7, 275/9,
275/10, 286, 342/1, 349
30.04.2020 więcej
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 w częściach leżących poza gruntami Lasów Państwowych
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z
Dopływami PLH180030 w częściach leżących poza gruntami
Lasów Państwowych
19.03.2020 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Dostosowanie punktów nalewczych ropy naftowej do obowiązujących przepisów – nalewak ropy naftowej KRNiGZ Węglówka” na działce nr ewid. 731/1 położonej w Węglówce
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn.: „Dostosowanie punktów
nalewczych ropy naftowej do obowiązujących przepisów –
nalewak ropy naftowej KRNiGZ Węglówka” na działce nr ewid.
731/1 położonej w Węglówce
24.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się