Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
12.10.2016 więcej
Decyzja środowiskowa
Decyzja środowiskowa
19.05.2016 więcej
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
19.05.2016 więcej
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy
uznawanej za agresywną
19.05.2016 więcej
Czasowe odebranie właścicielowi zwierzęcia
Czasowe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest
okrutnie traktowane lub zaniedbywane
19.05.2016 więcej
Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami
Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i
chwastami
19.05.2016 więcej
Nakazanie przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego
Nakazanie przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu
poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
19.05.2016 więcej
Ugoda w sprawie ustalenia zmian stanu wody na gruntach - zatwierdzenie
Ugoda w sprawie ustalenia zmian stanu wody na gruntach -
zatwierdzenie
19.05.2016 więcej