Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr ewid. 543/14 położonej w Korczynie
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr ewid. 543/14
położonej w Korczynie
11.08.2020 więcej
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr ewid. 543/13 położonej w Korczynie
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr ewid. 543/13
położonej w Korczynie
11.08.2020 więcej
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr ewid. 831/9 położonej w Korczynie
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr ewid. 831/9
położonej w Korczynie
07.04.2020 więcej
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 543/23 położonej w Korczynie
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 543/23
położonej w Korczynie
17.02.2020 więcej
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 543/16 położonej w Korczynie
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży działki nr 543/16
położonej w Korczynie
17.02.2020 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Korczyna 645/2 i 543/26
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy - Korczyna 645/2 i 543/26
18.12.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część działki nr 184/2
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część
działki nr 184/2
02.09.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka numer ewidencyjny 543/18 położona w Korczynie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka
numer ewidencyjny 543/18 położona w Korczynie
09.07.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka numer ewidencyjny 543/17 położona w Korczynie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działka
numer ewidencyjny 543/17 położona w Korczynie
09.07.2019 więcej
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - działka numer ewidencyjny 543/15 położona w Korczynie
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży
- działka numer ewidencyjny 543/15 położona w Korczynie
21.05.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się