Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016r., poz. 2147 z
późn.zm.), Wójt Gminy Korczyna informuje, że w dniu 11
września 2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Korczyna – Korczyna ul. Rynek 18a, wywieszony został wykaz
następujących nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 1.
Działka nr ewid. 259 położona w Krasnej 2. Działka nr ewid.
249/1 położona w Krasnej
15.09.2017 więcej
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji stwierdzających z mocy prawa, że działki nr 149/3, 253/3, 267/4 położone w Korczynie zajęte pod drogę publiczną gminną Korczyna-Morcinek-Łysa Góra (ul. Zamkowa) stały się z dniem 1 stycznia 1999r. własnością Gminy Korczyna
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji
stwierdzających z mocy prawa, że działki nr 149/3, 253/3,
267/4 położone w Korczynie zajęte pod drogę publiczną
gminną Korczyna-Morcinek-Łysa Góra (ul. Zamkowa) stały się z
dniem 1 stycznia 1999r. własnością Gminy Korczyna
11.04.2017 więcej
Ogłoszenie o prowadzonych przez Wojewodę Podkarpackiego postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących stwierdzenia z mocy prawa, że nieruchomości nr ewid. 149/3, 253/3, 267/4 położone w Korczynie, zajęte pod drogę gminną - ul. Zamkową stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Korczyna
Ogłoszenie o prowadzonych przez Wojewodę Podkarpackiego
postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących
stwierdzenia z mocy prawa, że nieruchomości nr ewid. 149/3,
253/3, 267/4 położone w Korczynie, zajęte pod drogę gminną -
ul. Zamkową stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością
Gminy Korczyna
23.02.2017 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Korczyna 645/2 i 543/26
Wójt Gminy Korczyna informuje, że w dniu 6 października 2016r.
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Korczyna –
Korczyna ul. Rynek 18a oraz na stronie internetowej Gminy
Korczyna wywieszony został wykaz następujących nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy: 1. Działka nr ewid. 645/2
położona w Korczynie 2. Działka nr ewid. 543/26 położona w
Korczynie
06.10.2016 więcej
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Kombornia 8
Wójt Gminy Korczyna podaje do publicznej wiadomości, że
przeznacza do sprzedaży nieruchomość położoną w
miejscowości Kombornia, oznaczoną jako działka o nr ewid. 8, o
powierzchni 0,12 ha, stanowiącą własność Gminy Korczyna,
objętą księgą wieczystą KS1K/00066129/3
09.09.2016 więcej
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do dzierżawy - Krasna 184/2
Wójt Gminy Korczyna informuje, że na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy Korczyna oraz na stronie internetowej
Gminy Korczyna wywieszony został wykaz następujących
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: część działki nr
ewid. 184/2 położonej w Krasnej
22.07.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Kombornia 1086
Wójt Gminy Korczyna informuje, że na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy Korczyna oraz na stronie internetowej
Gminy Korczyna wywieszony został wykaz następujących
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 1. Część
działki nr ewid. 1086 położonej w Komborni
20.07.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Węglówka 428, 767, 951
Wójt Gminy Korczyna informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Korczyna wywieszony został wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy: działki nr ewid. 428, 767, 951
położone w Węglówce
09.06.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Korczyna 1165/1
Wójt Gminy Korczyna podaje do publicznej wiadomości, że
przeznacza do sprzedaży nieruchomość, położoną w
miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid.
1165/1
23.03.2016 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Węglówka 381/8
Wójt Gminy Korczyna podaje do publicznej wiadomości, że
przeznacza do sprzedaży nieruchomość położoną w
miejscowości Węglówka, oznaczoną jako działka o nr ewid.
381/8
23.03.2016 więcej
12