Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - działka 543/20
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży
- działka 543/20
16.03.2018 więcej
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - działka 543/19
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży
- działka 543/19
16.03.2018 więcej
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - działka 543/18
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży
- działka 543/18
16.03.2018 więcej
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - działka 543/17
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży
- działka 543/17
16.03.2018 więcej
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - działka 543/16
Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży
- działka 543/16
16.03.2018 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016r., poz. 2147 z
późn.zm.), Wójt Gminy Korczyna informuje, że w dniu 06 marca
2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Korczyna
– Korczyna ul. Rynek 18a, wywieszony został wykaz
następujących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
07.03.2018 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016r., poz. 2147 z
późn.zm.), Wójt Gminy Korczyna informuje, że w dniu 11
września 2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Korczyna – Korczyna ul. Rynek 18a, wywieszony został wykaz
następujących nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 1.
Działka nr ewid. 259 położona w Krasnej 2. Działka nr ewid.
249/1 położona w Krasnej
15.09.2017 więcej
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji stwierdzających z mocy prawa, że działki nr 149/3, 253/3, 267/4 położone w Korczynie zajęte pod drogę publiczną gminną Korczyna-Morcinek-Łysa Góra (ul. Zamkowa) stały się z dniem 1 stycznia 1999r. własnością Gminy Korczyna
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji
stwierdzających z mocy prawa, że działki nr 149/3, 253/3,
267/4 położone w Korczynie zajęte pod drogę publiczną
gminną Korczyna-Morcinek-Łysa Góra (ul. Zamkowa) stały się z
dniem 1 stycznia 1999r. własnością Gminy Korczyna
11.04.2017 więcej
Ogłoszenie o prowadzonych przez Wojewodę Podkarpackiego postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących stwierdzenia z mocy prawa, że nieruchomości nr ewid. 149/3, 253/3, 267/4 położone w Korczynie, zajęte pod drogę gminną - ul. Zamkową stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością Gminy Korczyna
Ogłoszenie o prowadzonych przez Wojewodę Podkarpackiego
postępowaniach administracyjnych w sprawach dotyczących
stwierdzenia z mocy prawa, że nieruchomości nr ewid. 149/3,
253/3, 267/4 położone w Korczynie, zajęte pod drogę gminną -
ul. Zamkową stały się z dniem 1 stycznia 1999 r. własnością
Gminy Korczyna
23.02.2017 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Korczyna 645/2 i 543/26
Wójt Gminy Korczyna informuje, że w dniu 6 października 2016r.
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Korczyna –
Korczyna ul. Rynek 18a oraz na stronie internetowej Gminy
Korczyna wywieszony został wykaz następujących nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy: 1. Działka nr ewid. 645/2
położona w Korczynie 2. Działka nr ewid. 543/26 położona w
Korczynie
06.10.2016 więcej
12