2017-09-15

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016r., poz. 2147 z późn.zm.), Wójt Gminy Korczyna informuje, że w dniu 11 września 2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Korczyna – Korczyna ul. Rynek 18a, wywieszony został wykaz następujących nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 
1. Działka nr ewid. 259 położona w Krasnej
2. Działka nr ewid. 249/1 położona w Krasnej

Załączniki

  Informacja o wywies... - Krasna.pdf 393 KB (pdf) szczegóły pobierz