2017-04-11

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji stwierdzających z mocy prawa, że działki nr 149/3, 253/3, 267/4 położone w Korczynie zajęte pod drogę publiczną gminną Korczyna-Morcinek-Łysa Góra (ul. Zamkowa) stały się z dniem 1 stycznia 1999r. własnością Gminy Korczyna

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji stwierdzających z mocy prawa, że działki nr 149/3, 253/3, 267/4 położone w Korczynie zajęte pod drogę publiczną gminną Korczyna-Morcinek-Łysa Góra (ul. Zamkowa) stały się z dniem 1 stycznia 1999r. własnością Gminy Korczyna

Załączniki

  Ogłoszenie Wojewod... Korczyna.pdf 270,63 KB (pdf) szczegóły pobierz