2016-09-09

Wykaz nieruchomości Gminy Korczyna przeznaczonych do sprzedaży - Kombornia 8

Wójt Gminy Korczyna, działając na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015, poz.1774 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość położoną w miejscowości Kombornia, oznaczoną jako działka o nr ewid. 8, o powierzchni 0,12 ha, stanowiącą własność Gminy Korczyna, objętą księgą wieczystą KS1K/00066129/3

Załączniki

  Wykaz nieruchomośc...mbornia 8.pdf 341,36 KB (pdf) szczegóły pobierz