2016-03-23

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Korczyna 1165/1

Wójt Gminy Korczyna, działając na podstawie art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015, poz.1774 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość, położoną w miejscowości Korczyna, oznaczoną jako działka o nr ewid. 1165/1 o powierzchni 0,10 ha, stanowiącą własność Gminy Korczyna, objętą księgą wieczystą KS1K/00017654/4 prowadzoną przez Sad Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka stanowi pas gruntu o regularnym ukształtowaniu granic zbliżonym do prostokątnego, o wymiarach ok. 23m x 41 m. Działka położona bezpośrednio przy drodze gminnej – ul. Dolińskiej (o nawierzchni asfaltowej). Teren działki pochyły, o spadku w kierunku północno-wschodnim, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna jednorodzinna oraz działki niezabudowane. Działka porośnięta jest roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami owocowymi. Działka częściowo uzbrojona – sieć gazowa oraz sieć wodociągowa (lokalna).

Załączniki

  Wykaz nieruchomośc...na 1165-1.pdf 363,28 KB (pdf) szczegóły pobierz