Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 dla przedszkoli
Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 dla
przedszkoli
04.02.2020 więcej
Zarządzenie nr 226/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korczyna
Zarządzenie nr 226/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie
określenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas
pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Korczyna
31.01.2020 więcej
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego
Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego
12.03.2019 więcej
Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2019 roku
Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2019 roku
11.03.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu pożarniczego
20.02.2019 więcej
Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 dla przedszkoli
Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 dla
przedszkoli
06.02.2019 więcej
Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji na rok 2018 dla przedszkoli
Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji na rok 2018 dla
przedszkoli
07.02.2018 więcej
Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 dla przedszkoli
Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 dla
przedszkoli
03.02.2017 więcej
Ogłoszenie przypominające o obowiązku podatkowym z tytułu posiadania psa
Ogłoszenie przypominające o obowiązku podatkowym z tytułu
posiadania psa
24.01.2017 więcej
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki nr 776/4 położonej w Iskrzyni, zajętej pod drogę publiczną, powiatową nr 1972 R Iskrzynia - Haczów - Trześniów
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki nr 776/4
położonej w Iskrzyni, zajętej pod drogę publiczną,
powiatową nr 1972 R Iskrzynia - Haczów - Trześniów
21.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się