Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy zakładki "Czystsze Powietrze"
Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym
Gminy zakładki "Czystsze Powietrze"
07.11.2016 więcej
Petycja w sprawie umieszczenia na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl
Petycja w sprawie umieszczenia na głównych stronach
internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku
(hiperłącza) do strony www.komasowani.pl
07.11.2016 więcej
Petycja w sprawie przystąpienia do programu "Wzorowa Łazienka"
Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu
"Wzorowa Łazienka"
06.10.2016 więcej
Petycja o utworzenie "biblioteczki samorządowca"
Petycja o utworzenie przez Kierownika JST - "biblioteczki
samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje
książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia
kwalifikacji
12.05.2016 więcej
Petycja w sprawie wymiany systemów operacyjnych Windows XP
Petycja w sprawie zaplanowania procesu wymiany systemów
operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie
wsparcie Producenta
14.04.2016 więcej
Petycja w sprawie przystąpienia gminy do programu "Podwórko NIVEA"
Petycja w sprawie przystąpienia gminy do konkursu w ramach
programu "Podwórko NIVEA" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016
14.04.2016 więcej