Lista artykułów

Nazwa artykułu
Petycja do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w Jednostce - na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach
Petycja do Dyrektora Szkoły o dokonanie wewnętrznej analizy
stanu faktycznego, panującego w Jednostce - na dzień złożenia
wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków
żywieniowych w szkołach.
21.09.2017 więcej
Petycja w sprawie opublikowania wniesionego wniosku o udzielenie informacji publicznej "Inicjatywa - bezpieczne - legalne oprogramowanie"
Petycja w sprawie opublikowania wniesionego wniosku o udzielenie
informacji publicznej "Inicjatywa - bezpieczne - legalne
oprogramowanie"
06.03.2017 więcej