Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez Radę Gminy Korczyna
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. przez
Radę Gminy Korczyna
06.05.2020 więcej
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego
31.12.2019 więcej
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego
05.12.2019 więcej
Petycja dotycząca dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dotycząca płatności bezgotówkowych
Petycja dotycząca dokonania analizy możliwości wdrożenia w
Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb
Interesantów - dotycząca płatności bezgotówkowych
17.10.2019 więcej
Petycja - Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów
Petycja - Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów
27.08.2019 więcej
Petycja pt. Inicjatywa - Mniejsza emisja wtórna - Czystsze powietrze - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
Petycja pt. Inicjatywa - Mniejsza emisja wtórna - Czystsze
powietrze - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
18.06.2019 więcej
Petycja pt. Inicjatywa - jawność - transparentność - wszyscy mamy obowiązek zmieniać Gminy na Lepsze
Petycja pt. Inicjatywa - jawność - transparentność -
wszyscy mamy obowiązek zmieniać Gminy na Lepsze
18.06.2019 więcej
Petycja o poprawę nawierzchni przy ulicy Armii Krajowej w Korczynie
Petycja o poprawę nawierzchni przy ulicy Armii Krajowej w
Korczynie
27.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się