Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Odroczenie terminów przewidzianych w przepisach prawa - osoby prawne
Odroczenie terminów przewidzianych w przepisach prawa
podatkowego dla osób prawnych
20.05.2016 więcej
Złożenie deklaracji o gruntach nieruchomościach i lasach przez osoby prawne
Złożenie deklaracji o gruntach, nieruchomościach i lasach
przez osoby prawne
20.05.2016 więcej
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach osób prawnych
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan
zaległości osób prawnych
20.05.2016 więcej
Odroczenie terminu lub rozłożenie na raty podatku - osoby prawne
Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości dla osób prawnych
20.05.2016 więcej
Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - osoby prawne
Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dla osób
prawnych
20.05.2016 więcej
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
20.05.2016 więcej
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa do wniosku o dofinansowanie
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa do wniosku o
dofinansowanie ze środków unijnych, do rent strukturalnych
ARiMR
20.05.2016 więcej
Potwierdzenie w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym
Potwierdzenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie
rolnym
20.05.2016 więcej
Złożenie deklaracji na podatek od środków transportu
Złożenie deklaracji na podatek od środków transportu
20.05.2016 więcej
Informacja o gruntach, nieruchomościach i lasach - osoby fizyczne
Złożenie informacji o gruntach, nieruchomościach i lasach
przez osoby fizyczne
20.05.2016 więcej
12