Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Złożenie deklaracji o gruntach nieruchomościach i lasach przez osoby prawne (od 01.07.2019 r.)
Złożenie deklaracji o gruntach nieruchomościach i lasach przez
osoby prawne (od 01.07.2019 r.)
23.08.2019 więcej
Odroczenie terminów przewidzianych w przepisach prawa - osoby prawne
Odroczenie terminów przewidzianych w przepisach prawa
podatkowego dla osób prawnych
20.05.2016 więcej
Złożenie deklaracji o gruntach nieruchomościach i lasach przez osoby prawne (do 30.06.2019 r.)
Złożenie deklaracji o gruntach, nieruchomościach i lasach
przez osoby prawne(do 30.06.2019 r.)
20.05.2016 więcej
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach osób prawnych
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan
zaległości osób prawnych
20.05.2016 więcej
Odroczenie terminu lub rozłożenie na raty podatku - osoby prawne
Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości dla osób prawnych
20.05.2016 więcej
Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości - osoby prawne
Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dla osób
prawnych
20.05.2016 więcej
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
20.05.2016 więcej
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa do wniosku o dofinansowanie
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa do wniosku o
dofinansowanie ze środków unijnych, do rent strukturalnych
ARiMR
20.05.2016 więcej
Potwierdzenie w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym
Potwierdzenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie
rolnym
20.05.2016 więcej
Złożenie deklaracji na podatek od środków transportu
Złożenie deklaracji na podatek od środków transportu
20.05.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się