Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz udzielonej pomocy publicznej w 2016 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie
posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej (zwrot podatku akcyzowego, ulgi z tytułu nabycia
gruntu w 2016 r.)
02.06.2017 więcej
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi powyżej 500 zł w 2016 r.
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi w postaci
umorzenia podatku, odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie
powyżej 500 zł za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
02.06.2017 więcej
Wykaz udzielonej pomocy publicznej w 2015 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie
posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej (zwrot podatku akcyzowego, ulgi z tytułu nabycia
gruntu w 2015 r.)
18.05.2016 więcej
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi powyżej 500 zł w 2015 r.
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi w postaci
umorzenia podatku, odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie
powyżej 500 zł za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
18.05.2016 więcej
Wykaz udzielonej pomocy publicznej w 2014 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie
posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej (zwrot podatku akcyzowego, ulgi z tytułu nabycia
gruntu w 2014 r.)
28.12.2015 więcej
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi powyżej 500 zł w 2014 r.
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi w postaci
umorzenia podatku, odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie
powyżej 500 zł za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
21.12.2015 więcej