Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy
publicznej innej niż de minimis
03.06.2020 więcej
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r. udzielono pomocy publicznej
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r.
udzielono pomocy publicznej
03.06.2020 więcej
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r. - dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej w 2019 r. - dofinansowanie kosztów kształcenia
pracowników młodocianych
28.05.2020 więcej
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi powyżej 500 zł w 2018 r.
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi w postaci
umorzenia podatku, odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie
powyżej 500 zł za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
31.05.2019 więcej
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej innej niż de minimis w 2018 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej w 2018 roku innej niż de minimis zgodnie z art.37
ust.1 pkt.2 lit. g ustawy z dn.27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych
30.05.2019 więcej
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej de minimis w 2018 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej w 2018 roku zgodnie z art.37 ust.1 pkt.2 lit. g ustawy
z dn.27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
30.05.2019 więcej
Wykaz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku
Wykaz udzielonej pomocy de minimis w 2017r. Wykaz osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej Na podstawie art.37
ust.1 pkt 2 lit.g ustawy z dn.27 sierpnia 2009r.o finansach
publicznych ( Dz. U z 2016r.poz.1870,1984,2260,1948 i z 2017r.
poz. 191,659) Wójt Gminy Korczyna podaje do publicznej
wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w
2017r. udzielono pomocy publicznej.
17.05.2018 więcej
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi powyżej 500 zł w 2017 r.
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono ulgi w postaci
umorzenia podatku, odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie
powyżej 500 zł za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
17.05.2018 więcej
Wykaz udzielonej pomocy publicznej w 2017 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. zgodnie z
art.37 ust.1 pkt.2 lit. G ustawy z dn.27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (Dz.U z 2017r.poz 2077) Dotyczy: Zwrotu
Podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej.
17.05.2018 więcej
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych) w 2017 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy
publicznej (dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników
młodocianych) w 2017 r.
17.05.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się