Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 8 września 2019 r o wynikach wyborów ponownych Wójta Gminy Korczyna
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 8
września 2019 r o wynikach wyborów ponownych Wójta Gminy
Korczyna
11.09.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie
zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
21.08.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Korczyna
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Korczyna
21.08.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie w sprawie rozwiązania obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie w sprawie
rozwiązania obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników
głosowania w obwodzie
21.08.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 16 sierpnia 2019 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 16 sierpnia
2019 r.
16.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się