Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na XV sesję Rady Gminy Korczyna
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na XV sesję Rady Gminy
Korczyna
27.09.2019 więcej
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na XII sesję Rady Gminy Korczyna
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na XII sesję Rady Gminy
Korczyna
26.08.2019 więcej
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na XI sesję Rady Gminy Korczyna
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na XI sesję Rady Gminy
Korczyna
19.07.2019 więcej
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na X sesję Rady Gminy Korczyna
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na X sesję Rady Gminy
Korczyna
21.06.2019 więcej
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na IX sesję Rady Gminy Korczyn
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na IX sesję Rady Gminy
Korczyna
21.05.2019 więcej
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na VIII sesję Rady Gminy Korczyna
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na VIII sesję Rady Gminy
Korczyna
09.04.2019 więcej
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na VII sesję Rady Gminy Korczyna
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na VII sesję Rady Gminy
Korczyna
21.03.2019 więcej
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na VI sesję Rady Gminy Korczyna
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na VI sesję Rady Gminy
Korczyna
14.02.2019 więcej
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na V sesję Rady Gminy Korczyna
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na V sesję Rady Gminy
Korczyna
29.01.2019 więcej
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na IV sesję Rady Gminy Korczyna
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na IV sesję Rady Gminy
Korczyna
09.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się