Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół nr XXI/16 z posiedzenia XXI zwyczajnej sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXI/16 z posiedzenia XXI zwyczajnej sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2016 r. w
Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 15:10
03.01.2017 więcej
Protokół nr XX/16 z posiedzenia XX zwyczajnej sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XX/16 z posiedzenia XX zwyczajnej sesji Rady Gminy
Korczyna, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2016 r. w Sali
Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 13:15 - 17:20
23.12.2016 więcej
Protokół nr XIX/16 z posiedzenia XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy
Protokół nr XIX/16 z posiedzenia XIX zwyczajnej sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 21 października 2016
r. w Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:30 - 15:12
18.11.2016 więcej
Protokół nr XVIII/16 z posiedzenia XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy
Protokół nr XVIII/16 z posiedzenia XVIII zwyczajnej sesji
Rady Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 29 września
2016 r. w Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:30 - 14:40
12.10.2016 więcej
Protokół nr XVII/16 z posiedzenia XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy
Protokół nr XVII/16 z posiedzenia XVII zwyczajnej sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 18 sierpnia 2016 r. w
Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 13:35
05.09.2016 więcej
Protokół nr XVI/16 z posiedzenia XVI zwyczajnej sesji Rady Gminy
Protokół nr XVI/16 z posiedzenia XVI zwyczajnej sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2016 r. w
Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:30 - 14:06
05.09.2016 więcej
Protokół nr XV/16 z posiedzenia XV zwyczajnej sesji Rady Gminy
Protokół nr XV/16 z posiedzenia XV zwyczajnej sesji Rady Gminy
Korczyna, która odbyła się w dniu 10 czerwca 2016 r. w Sali
Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 15:35
05.09.2016 więcej
Protokół nr XIV/16 z posiedzenia XIV zwyczajnej sesji Rady Gminy
Protokół nr XIV/16 z posiedzenia XIV zwyczajnej sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2016 r. w
Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 15:50
23.05.2016 więcej
Protokół nr XIII/16 z posiedzenia XIII zwyczajnej sesji Rady Gminy
Protokół nr XIII/16 z posiedzenia XIII zwyczajnej sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 4 marca 2016 r. w Sali
Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 15:25
18.03.2016 więcej
Protokół nr XII/16 z posiedzenia XII zwyczajnej sesji Rady Gminy
Protokół nr XII/16 z posiedzenia XII zwyczajnej sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 21 stycznia 2016 r. w
Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:10 - 14:35
08.02.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się