Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół nr XXXII/17 z posiedzenia zwyczajnej XXXII sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXXII/17 z posiedzenia XXXII zwyczajnej sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2017 r. w
Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 14:20
10.01.2018 więcej
Protokół nr XXXI/17 z posiedzenia zwyczajnej XXXI sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXXI/17 z posiedzenia XXXI zwyczajnej sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2017 r. w
Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 15:45
14.12.2017 więcej
Protokół nr XXX/17 z posiedzenia zwyczajnej XXX sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXX/17 z posiedzenia XXX zwyczajnej sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 25 października 2017
r. w Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 14:10
09.11.2017 więcej
Protokół nr XXIX/17 z posiedzenia nadzwyczajnej XXIX sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXIX/17 z posiedzenia XXIX zwyczajnej sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 4 października 2017r.
w Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 14:00 - 14:40
25.10.2017 więcej
Protokół nr XXVIII/17 z posiedzenia zwyczajnej XXVIII sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXVIII/17 z posiedzenia XXVIII zwyczajnej sesji
Rady Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 20 września 2017
r. w Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 16:28
03.10.2017 więcej
Protokół nr XXVII/17 z posiedzenia nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXVII/17 z posiedzenia nadzwyczajnej XXVII sesji
Rady Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 31 lipca 2017 r.
w sali narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 14:25 - 15:17
11.08.2017 więcej
Protokół nr XXVI/17 z posiedzenia nadzwyczajnej XXVI sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXVI/17 z posiedzenia nadzwyczajnej XXVI sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 20 lipca 2017 r. w
Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 14:10 - 14:50
21.07.2017 więcej
Protokół nr XXV/17 z posiedzenia XXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXV/17 z posiedzenia XXV zwyczajnej sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2017 r. w
Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 14:25
21.07.2017 więcej
Protokół nr XXIV/17 z posiedzenia XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXIV/17 z posiedzenia XXIV zwyczajnej sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2017 r. w
Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 13:00 - 15:00
30.05.2017 więcej
Protokół nr XXIII/17 z posiedzenia XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXIII/17 z posiedzenia XXIII zwyczajnej sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 29 marca 2017 r. w
Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 16:10
14.04.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się