Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół nr III/18 z posiedzenia zwyczajnej III sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr III/18 z posiedzenia zwyczajnej III sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 r. w
sali narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 17:10
22.01.2019 więcej
Protokół nr II/18 z posiedzenia zwyczajnej II sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr II/18 z posiedzenia zwyczajnej II sesji Rady Gminy
Korczyna, która odbyła się w dniu 4 grudnia 2018 r. w sali
narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 13:00 - 17:12
03.01.2019 więcej
Protokół nr I/18 z posiedzenia zwyczajnej I sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr I/18 z posiedzenia zwyczajnej I sesji Rady Gminy
Korczyna, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r. w sali
narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 16:00 - 16:33
03.01.2019 więcej
Protokół nr XXXIX/18 z posiedzenia zwyczajnej XXXIX sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXXIX/18 z posiedzenia zwyczajnej XXXIX sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 12 października 2018
r. w sali narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 15:00
14.11.2018 więcej
Protokół nr XXXVIII/18 z posiedzenia zwyczajnej XXXVIII sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXXVIII/18 z posiedzenia zwyczajnej XXXVIII sesji
Rady Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 5 września 2018
r. w sali narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 14:30
13.09.2018 więcej
Protokół nr XXXVII/18 z posiedzenia nadzwyczajnej XXXVII sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXXVII/18 z posiedzenia nadzwyczajnej XXXVII sesji
Rady Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 16 lipca 2018 r.
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie (Dwór
Szeptyckich), w godz. 13:20 - 14:35
23.07.2018 więcej
Protokół nr XXXVI/18 z posiedzenia zwyczajnej XXXVI sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXXVI/18 z posiedzenia zwyczajnej XXXVI sesji
Rady Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 11 czerwca 2018
r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie (Dwór
Szeptyckich), w godz. 12:00 - 15:50
19.06.2018 więcej
Protokół nr XXXV/18 z posiedzenia nadzwyczajnej XXXV sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXXV/18 z posiedzenia nadzwyczajnej XXXV sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w
Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 13:55 - 14:10
23.04.2018 więcej
Protokół nr XXXIV/18 z posiedzenia zwyczajnej XXXIV sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXXIV/18 z posiedzenia XXXIV zwyczajnej sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 22 marca 2018 r. w
Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 14:32
13.04.2018 więcej
Protokół nr XXXIII/18 z posiedzenia zwyczajnej XXXIII sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XXXIII/18 z posiedzenia XXXIII zwyczajnej sesji
Rady Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 26 lutego 2018
r. w Sali Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 16:10
07.03.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się