Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr ewid. 543/23 położonej w Korczynie
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
działki nr ewid. 543/23 położonej w Korczynie
11.08.2020 więcej
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr ewid. 831/9 położonej w Korczynie
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
nr ewid. 831/9 położonej w Korczynie
29.05.2020 więcej
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr ewid. 543/16 położonej w Korczynie
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
nr ewid. 543/16 położonej w Korczynie
05.05.2020 więcej
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr ewid. 543/23 położonej w Korczynie
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
nr ewid. 543/23 położonej w Korczynie
05.05.2020 więcej
Ogłoszenie o I przetargach nieograniczonych na działki nr ewid. 543/17 i 543/18 położonych w Korczynie
Ogłoszenie o I przetargach nieograniczonych na działki nr ewid.
543/17 i 543/18 położonych w Korczynie
18.09.2019 więcej
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki numer ewidencyjny 543/15 położonej w Korczynie
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki
numer ewidencyjny 543/15 położonej w Korczynie
09.07.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 483 o powierzchni 0,8373 ha
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej
jako działka o nr ewid. 483 o powierzchni 0,8373 ha
03.01.2019 więcej
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek numer ewidencyjny 543/21 i 543/23 położonych w Korczynie i numer ewidencyjny 710/2 położonej w Komborni
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż działek
numer ewidencyjny 543/21 i 543/23 położonych w Korczynie i
numer ewidencyjny 710/2 położonej w Komborni
07.11.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek o numerach ewidencyjnych 543/18, 543/19, 543/20, 543/16, 543/17 położonych w miejscowości Korczyna
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek o numerach
ewidencyjnych 543/18, 543/19, 543/20, 543/16, 543/17 położonych
w miejscowości Korczyna
23.04.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki numer 8 w Komborni
Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Kombornia,
oznaczonej jako działka o nr ewid. 8, o powierzchni 0,12 ha
08.11.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się