Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki numer 8 w Komborni
Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Kombornia,
oznaczonej jako działka o nr ewid. 8, o powierzchni 0,12 ha
08.11.2016 więcej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki numer 1165/1 w Korczynie
Wójt Gminy Korczyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Korczyna,
oznaczonej jako działka o nr ewid. 1165/1 o powierzchni 0,10 ha.
08.08.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki numer 381/8 w Węglówce
Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości
Węglówka, oznaczonej jako działka o nr ewid. 381/8,
zabudowaną budynkiem.
09.06.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki numer 1165/1 w Korczynie
Wójt Gminy Korczyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Korczyna,
oznaczonej jako działka o nr ewid. 1165/1 o powierzchni 0,10 ha.
09.06.2016 więcej