2016-06-09

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki numer 1165/1 w Korczynie

WÓJT GMINY KORCZYNA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż  nieruchomości, położonej w miejscowości Korczyna, oznaczonej jako działka o nr ewid. 1165/1 o powierzchni 0,10 ha, stanowiącej własność Gminy Korczyna, objętej księgą wieczystą KS1K/00017654/4 prowadzoną przez Sad Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Załączniki

  Ogłoszenie o przet...Korczynie.pdf 292,13 KB (pdf) szczegóły pobierz