Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Korczyna w 2018 roku. Zadanie nr 4 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Kombornia - rejon I  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-04-05  
Termin składania ofert
2017-12-28 09:30  
Cpv
90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych, parkingów, chodników i placów oraz ciągów pieszo/rowerowych (chodnik) w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Kombornia – rejon I w roku 2018, w okresie od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2018r. i od 1 listopada 2018r. do 31 grudnia 2018r. Zakres prac: a) odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych, – łączna długość 19,007km, b) odśnieżanie chodników – łączna długość 0,950 km c) odśnieżanie zatok przystankowych, d) usuwanie śliskości mieszanką piaskowo-solną, e) sprzątanie nagromadzonego materiału użytego do likwidacji śliskości po okresie zimowym (zamiatanie nawierzchni chodników i dróg przy krawężnikach z uprzątnięciem).

Załączniki

  Ogłoszenie - Zimow...anie nr 4.pdf 552,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Zimowe utrzy...anie nr 4.doc 180,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...nie nr 4.docx 16,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...nie nr 4.docx 15,72 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...nie nr 4.docx 16,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...nie nr 4.docx 13,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...anie nr 4.doc 61,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...anie nr 4.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...anie nr 4.doc 57,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 do...anie nr 4.doc 110 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 do...anie nr 4.doc 51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...anie nr 4.pdf 647,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...anie nr 4.pdf 443,52 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się