Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na socjalny budynek mieszkalny w miejscowości Kombornia  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
30.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-05-02  
Termin składania ofert
2018-01-31 09:30  
Cpv
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych', 'roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien
45261410-1 Izolowanie dachu
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262520-2 Roboty murowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45410000-4 Tynkowanie
45421141-4 Instalowanie przegród
45422000-1 Roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na socjalny budynek mieszkalny w miejscowości Kombornia w następującym zakresie wg przedmiaru robót: 1) Roboty rozbiórkowe – od poz. 1 do poz. 15, 2) Fundamenty i ściany piwnic – od poz. 16 do poz. 58, 3) Podłoże w piwnicach – od poz. 59 do poz. 64, 4) Strop nad piwnicą – od poz. 65 do poz. 77, 5) Parter ściany – od poz. 78 do poz. 81, 6) Strop nad parterem – od poz. 82 do poz. 93, 7) Schody – od poz. 94 do poz. 97, 8) Piętro ściany – od poz. 98 do poz. 110, 9) Kominy – od poz. 111 do poz. 114, 10) Więźba dachowa – konstrukcja drewniana – od poz. 115 do poz. 122, 11) Poszycie dachowe z elementami powiązanymi – od poz. 123 do poz. 130, 12) Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna – od poz. 131 do poz. 148, 13) Kondygnacja podpiwniczenia – od poz. 149 do poz. 153, 14) Kondygnacja parteru – od poz. 154 do poz. 165, 15) Kondygnacja piętra – od poz. 166 do poz. 180, 16) Elewacja zewnętrzna – od poz. 181 do poz. 186, 17) Instalacja internetowa i telefoniczna – od poz. 1 do poz. 10, 18) Instalacja RTV – od poz. 11 do poz. 25, 19) Montaż elementów informatycznych w RK – od poz. 26 do poz. 27, 20) Instalacje elektryczne - od poz. 28 do poz. 87, 21) Instalacje piorunochronne i uziemiające – od poz. 88 do poz. 96, 22) Instalacja gazowa wewnętrzna – od poz. 1 do poz. 7, 23) Instalacja centralnego ogrzewania C.O. – od poz. 8 do poz. 37 24) Instalacja wody zimnej i CWU (ciepłej wody użytkowej) – od poz. 38 do poz. 78, 25) Instalacja kanalizacji sanitarnej – od poz.79 do poz. 117 26) Zagospodarowanie terenu – od poz. 1 do poz. 16, 27) Przyłącz gazu – od poz. 17 do poz. 30 28) Przyłącz kanalizacji sanitarnej – od poz. 31 do poz. 39. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Rozbu...Kombornia.pdf 568,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Rozbudowa, p...Kombornia.doc 203,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...ombornia.docx 22,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...ombornia.docx 18,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...ombornia.docx 14,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...ombornia.docx 16,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...ombornia.docx 15,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...ombornia.docx 15,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...ombornia.docx 33,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  Projekt architekton...budowlany.zip 21,9 MB (zip) szczegóły pobierz
  Projekt wykonawczy.zip 9,9 MB (zip) szczegóły pobierz
  Specyfikacje techni...przedmiar.zip 8,44 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załączniki do projektu.zip 9,41 MB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie SIWZ -...Kombornia.pdf 4,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...Kombornia.pdf 580,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...Kombornia.pdf 375,7 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się