Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-05-14  
Termin składania ofert
2018-02-05 09:30  
Cpv
31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korczyna w następującym zakresie: a) Budowa oświetlenia drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr 1962 w miejscowości Czarnorzeki – etap II, która obejmuje: - budowę linii kablowej YAKY 4x35mm2 wyprowadzonej z istniejącego słupa oświetleniowego L-12 do projektowanego słupa oświetleniowego L-20, - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych. b) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zagórze w Korczynie – etap II, która obejmuje: - budowę linii kablowej YAKY 4x35mm2 wyprowadzonej z istniejącego słupa oświetleniowego L-1/1 do projektowanego słupa oświetleniowego L-8/1, - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych. c) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasna – etap I, która obejmuje: • Budowa oświetlenia ulicznego z szafy oświetleniowej zabudowanej na działce 725/3: - budowę linii kablowej YAKY 4x10mm2 L=2/6m zasilającej wolnostojącą szafę sterowniczo-pomiarową SO z istniejącego złącza kablowego na działce nr 725/3, - zabudowę wolnostojącej szafy SO na działce nr 725/3, - budowę linii kablowej YAKY 4x25mm2 wyprowadzonej z projektowanej szafy SO na działce nr 725/3 do projektowanych słupów oświetleniowych tj. od słupa L1/1/WO do słupa L7/1/WO, - budowę linii kablowej YAKY 4x25mm2 wyprowadzonej z szafy SO na działce 725/3 do projektowanych słupów oświetleniowych tj. od słupa L1/2/WO do słupa L4/2/WO, • Budowa oświetlenia ulicznego z szafy oświetleniowej zabudowanej na działce 96: - budowę linii kablowej YAKY 4x10mm2 L=1/5m zasilającej wolnostojącą szafę sterowniczo-pomiarową SO z istniejącego złącza kablowego na działce nr 96, - zabudowę wolnostojącej szafy SO na działce nr 96, - budowę linii kablowej YAKY 4x25mm2 wyprowadzonej z projektowanej szafy SO na działce nr 96 do projektowanych słupów oświetleniowych tj. od słupa L1/1/WO do słupa L4/1/WO, - budowę linii kablowej YAKY 4x25mm2 wyprowadzonej z szafy SO na działce nr 96 do projektowanych słupów oświetleniowych tj. od słupa L1/2/WO do słupa L7/2/WO, - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych. d) Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1927 w miejscowości Węglówka, która obejmuje: • Oświetlenie uliczne wyprowadzone z istniejącego obwodu oświetlenia od słupa nr 17/6/WO/655: - rozbudowę napowietrznej linii AsXsn 2x35mm2 od istniejącego słupa oświetleniowego nr 17/6/WO do projektowanego słupa nr 17/16/WO, - budowę słupów i opraw oświetleniowych, - wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego oraz zabezpieczenia obwodu oświetleniowego w istniejącej szafie SO sterowania oświetleniem, - dobezpieczenie linii oświetleniowej na stanowisku słupowym nr 17/6/WO. e) Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w miejscowości Iskrzynia – etap II, która obejmuje: - budowę linii kablowej YAKY 4x16mm2 wyprowadzonej z istniejącego słupa Nr L1/1/WO na działce 748/1 do projektowanych słupów oświetleniowych tj. od słupa L1/1/1WO do słupa L7/1/1/WO, - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Budow... Korczyna.pdf 569,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Budowa i roz... Korczyna.pdf 642,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...Korczyna.docx 22,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...Korczyna.docx 17,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...Korczyna.docx 14,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...Korczyna.docx 16,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...Korczyna.docx 15,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...Korczyna.docx 15,7 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...Korczyna.docx 40,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Przedmiar - Czarnor... Korczyna.zip 2,31 MB (zip) szczegóły pobierz
  Przedmiar - Korczyn... Korczyna.zip 2,05 MB (zip) szczegóły pobierz
  Przedmiar - Iskrzyn... Korczyna.zip 2,45 MB (zip) szczegóły pobierz
  Przedmiar - Węgló... Korczyna.zip 10,4 MB (zip) szczegóły pobierz
  Przedmiar - Krasna ... Korczyna.zip 14,44 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...Korczyna .pdf 424,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... Korczyna.pdf 308,76 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się