Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-05-05  
Termin składania ofert
2018-02-05 09:30  
Cpv
31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korczyna w następującym zakresie: a) Budowa oświetlenia drogi gminnej oraz drogi powiatowej nr 1962 w miejscowości Czarnorzeki – etap II, która obejmuje: - budowę linii kablowej YAKY 4x35mm2 wyprowadzonej z istniejącego słupa oświetleniowego L-12 do projektowanego słupa oświetleniowego L-20, - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych. b) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zagórze w Korczynie – etap II, która obejmuje: - budowę linii kablowej YAKY 4x35mm2 wyprowadzonej z istniejącego słupa oświetleniowego L-1/1 do projektowanego słupa oświetleniowego L-8/1, - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych. c) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasna – etap I, która obejmuje: • Budowa oświetlenia ulicznego z szafy oświetleniowej zabudowanej na działce 725/3: - budowę linii kablowej YAKY 4x10mm2 L=2/6m zasilającej wolnostojącą szafę sterowniczo-pomiarową SO z istniejącego złącza kablowego na działce nr 725/3, - zabudowę wolnostojącej szafy SO na działce nr 725/3, - budowę linii kablowej YAKY 4x25mm2 wyprowadzonej z projektowanej szafy SO na działce nr 725/3 do projektowanych słupów oświetleniowych tj. od słupa L1/1/WO do słupa L7/1/WO, - budowę linii kablowej YAKY 4x25mm2 wyprowadzonej z szafy SO na działce 725/3 do projektowanych słupów oświetleniowych tj. od słupa L1/2/WO do słupa L4/2/WO, • Budowa oświetlenia ulicznego z szafy oświetleniowej zabudowanej na działce 96: - budowę linii kablowej YAKY 4x10mm2 L=1/5m zasilającej wolnostojącą szafę sterowniczo-pomiarową SO z istniejącego złącza kablowego na działce nr 96, - zabudowę wolnostojącej szafy SO na działce nr 96, - budowę linii kablowej YAKY 4x25mm2 wyprowadzonej z projektowanej szafy SO na działce nr 96 do projektowanych słupów oświetleniowych tj. od słupa L1/1/WO do słupa L4/1/WO, - budowę linii kablowej YAKY 4x25mm2 wyprowadzonej z szafy SO na działce nr 96 do projektowanych słupów oświetleniowych tj. od słupa L1/2/WO do słupa L7/2/WO, - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych. d) Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1927 w miejscowości Węglówka, która obejmuje: • Oświetlenie uliczne wyprowadzone z istniejącego obwodu oświetlenia od słupa nr 17/6/WO/655: - rozbudowę napowietrznej linii AsXsn 2x35mm2 od istniejącego słupa oświetleniowego nr 17/6/WO do projektowanego słupa nr 17/16/WO, - budowę słupów i opraw oświetleniowych, - wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego oraz zabezpieczenia obwodu oświetleniowego w istniejącej szafie SO sterowania oświetleniem, - dobezpieczenie linii oświetleniowej na stanowisku słupowym nr 17/6/WO. e) Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej w miejscowości Iskrzynia – etap II, która obejmuje: - budowę linii kablowej YAKY 4x16mm2 wyprowadzonej z istniejącego słupa Nr L1/1/WO na działce 748/1 do projektowanych słupów oświetleniowych tj. od słupa L1/1/1WO do słupa L7/1/1/WO, - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Budow... Korczyna.pdf 569,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Budowa i roz... Korczyna.pdf 642,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...Korczyna.docx 22,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...Korczyna.docx 17,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...Korczyna.docx 14,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...Korczyna.docx 16,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...Korczyna.docx 15,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...Korczyna.docx 15,7 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...Korczyna.docx 40,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  Przedmiar - Czarnor... Korczyna.zip 2,31 MB (zip) szczegóły pobierz
  Przedmiar - Korczyn... Korczyna.zip 2,05 MB (zip) szczegóły pobierz
  Przedmiar - Iskrzyn... Korczyna.zip 2,45 MB (zip) szczegóły pobierz
  Przedmiar - Węgló... Korczyna.zip 10,4 MB (zip) szczegóły pobierz
  Przedmiar - Krasna ... Korczyna.zip 14,44 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...Korczyna .pdf 424,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... Korczyna.pdf 308,76 KB (pdf) szczegóły pobierz