Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Korczynie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-06-02  
Termin składania ofert
2018-03-01 09:30  
Cpv
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłów
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45333100-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni gazowej, wykonanie instalacji C.O. oraz przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Domu Ludowego w Korczynie ul. Szczepanika 1, w następującym zakresie: 1) kotłownia gazowa: roboty ogólnobudowlane i instalacyjne, 2) instalacja centralnego ogrzewania, 3) przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany, projekt technologiczny, przedmiar robót oraz STWiORB, które stanowią załączniki do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Budow...Korczynie.pdf 564,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Budowa kotł...Korczynie.pdf 506,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...orczynie.docx 21,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...orczynie.docx 18,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...orczynie.docx 14,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...orczynie.docx 16,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...orczynie.docx 15,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...orczynie.docx 15,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...orczynie.docx 34,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Budo...Korczynie.zip 17,07 MB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie SIWZ -...Korczynie.pdf 609,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...Korczynie.pdf 731,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...Korczynie.pdf 538 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się