Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Korczynie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-06-01  
Termin składania ofert
2018-03-01 09:30  
Cpv
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłów
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45333100-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni gazowej, wykonanie instalacji C.O. oraz przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Domu Ludowego w Korczynie ul. Szczepanika 1, w następującym zakresie: 1) kotłownia gazowa: roboty ogólnobudowlane i instalacyjne, 2) instalacja centralnego ogrzewania, 3) przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany, projekt technologiczny, przedmiar robót oraz STWiORB, które stanowią załączniki do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Budow...Korczynie.pdf 564,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Budowa kotł...Korczynie.pdf 506,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...orczynie.docx 21,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...orczynie.docx 18,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...orczynie.docx 14,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...orczynie.docx 16,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...orczynie.docx 15,77 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...orczynie.docx 15,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...orczynie.docx 34,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Budo...Korczynie.zip 17,07 MB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie SIWZ -...Korczynie.pdf 609,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...Korczynie.pdf 731,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...Korczynie.pdf 538 KB (pdf) szczegóły pobierz