Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa drogi gminnej Nr 114834R Kombornia-Górska Karczma-Budy Wolskie w Komborni  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
30.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-07-12  
Termin składania ofert
2018-04-12 09:30  
Cpv
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232452-5 Roboty odwadniające
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchi
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 114834R Kombornia – Górska Karczma – Budy Wolskie w km 0+000 – 1+076 w miejscowości Kombornia w następującym zakresie wg przedmiaru robót: 1) roboty przygotowawcze – od poz. 1 do poz. 4, 2) przebudowa przepustów – od poz. 5 do poz. 19, 3) przebudowa kolektora burzowego – od poz. 20 do poz. 27, 4) poszerzenie jezdni – od poz. 28 do poz. 35, 5) budowa chodnika – od poz. 36 do poz. 43, 6) nawierzchnia – od poz. 44 do poz. 47, 7) rowy odwadniające – od poz. 48 do poz. 54, 8) pobocza i zjzady – od poz. 55 do poz. 58, 9) oznakowanie i urządzenia brd – od poz. 59 do poz. 62, 10) skrzyżowanie w km 1+056,60 – od poz. 63 do poz. 77, 11) roboty wykończeniowe – od poz. 78 do poz. 81. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do SIWZ

Załączniki

  Ogłoszenie - Przeb... Komborni.pdf 568,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Przebudowa d... Komborni.pdf 577,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...Komborni.docx 22,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...Komborni.docx 18,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d... Kmborni.docx 14,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...Komborni.docx 16,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...Komborni.docx 15,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...Komborni.docx 15,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...Komborni.docx 35,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Prze... Komborni.zip 10,74 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc... Komborni.pdf 401,11 KB (pdf) szczegóły pobierz