Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Korczynie - etap I  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
11.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18A  
Data publikacji do
2018-07-21  
Termin składania ofert
2018-04-13 09:30  
Cpv
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych', 'roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45261410-1 Izolowanie dachu
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Korczynie na funkcję Przedszkola i żłobka – etap I na działce nr ewid. 847/6 w Korczynie w następującym zakresie wg przedmiaru robót: 1) Roboty ziemne – od poz. 1 do poz. 12, 2) Fundamenty (dla części rozbudowywanej obiektu) – od poz. 13 do poz. 64, 3) Kondygnacja parteru w części rozbudowywanej (do osi 1.5 włącznie) – stan surowy - od poz. 65 do poz. 89, 4) Płyta nad parterem – z elementami powiązanymi (do osi 1.5 włącznie) – od poz. 90 do poz. 120, 5) Kondygnacja I piętra – stan surowy – od poz. 121 do poz. 138, 6) Płyta nad piętrem – z elementami powiązanymi – od poz. 139 do poz. 183, 7) Pozostałe roboty stanu surowego (w zakresie do osi 1.5) – od poz. 184 do poz. 193, 8) Pozostałe roboty zewnętrzne i wewnętrzne – od poz. 194 do poz. 204. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Rozbu...Korczynie.pdf 569,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Rozbudowa, n...Korczynie.pdf 577,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...orczynie.docx 21,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...orczynie.docx 17,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...orczynie.docx 14,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...orczynie.docx 16,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...orczynie.docx 15,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...orczynie.docx 15,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...orczynie.docx 32,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Rozb...Korczynie.zip 13,01 MB (zip) szczegóły pobierz
  Projekt wykonawczy ...Korczynie.zip 22,91 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...Korczynie.pdf 334,19 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się