Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Korczynie - etap I  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
11.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-07-13  
Termin składania ofert
2018-04-13 09:30  
Cpv
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych', 'roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45261410-1 Izolowanie dachu
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Korczynie na funkcję Przedszkola i żłobka – etap I na działce nr ewid. 847/6 w Korczynie w następującym zakresie wg przedmiaru robót: 1) Roboty ziemne – od poz. 1 do poz. 12, 2) Fundamenty (dla części rozbudowywanej obiektu) – od poz. 13 do poz. 64, 3) Kondygnacja parteru w części rozbudowywanej (do osi 1.5 włącznie) – stan surowy - od poz. 65 do poz. 89, 4) Płyta nad parterem – z elementami powiązanymi (do osi 1.5 włącznie) – od poz. 90 do poz. 120, 5) Kondygnacja I piętra – stan surowy – od poz. 121 do poz. 138, 6) Płyta nad piętrem – z elementami powiązanymi – od poz. 139 do poz. 183, 7) Pozostałe roboty stanu surowego (w zakresie do osi 1.5) – od poz. 184 do poz. 193, 8) Pozostałe roboty zewnętrzne i wewnętrzne – od poz. 194 do poz. 204. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Rozbu...Korczynie.pdf 569,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Rozbudowa, n...Korczynie.pdf 577,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...orczynie.docx 21,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...orczynie.docx 17,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...orczynie.docx 14,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...orczynie.docx 16,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...orczynie.docx 15,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...orczynie.docx 15,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...orczynie.docx 32,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Rozb...Korczynie.zip 13,01 MB (zip) szczegóły pobierz
  Projekt wykonawczy ...Korczynie.zip 22,91 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...Korczynie.pdf 334,19 KB (pdf) szczegóły pobierz