Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Iskrzynia (Zagórze) i Kombornia - ETAP I  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
8.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-08-07  
Termin składania ofert
2018-05-07 09:30  
Cpv
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Iskrzynia (Zagórze) i Kombornia – ETAP I, w następującym zakresie wg przedmiaru robót: 1) Rurociągi grawitacyjne PVC DN 200mm - roboty ziemne – od poz. 1 do poz. 18, 2) Roboty montażowe - rurociągi – od poz. 19 do poz. 22, 3) Roboty montażowe – studzienki rewizyjne - od poz. 23 do poz. 26, 4) Rurociągi grawitacyjne PVC DN 250mm – roboty ziemne – od poz. 27 do poz. 44, 5) Roboty montażowe - rurociągi – od poz. 45 do poz. 48, 6) Roboty montażowe – studzienki rewizyjne – od poz. 49 do poz. 52, 7) Rurociągi tłoczne PE i pompownia ścieków – roboty ziemne – od poz. 53 do poz. 62, 8) Roboty montażowe - rurociągi – od poz. 63 do poz. 67, 9) Pompownia ścieków – roboty ziemne – od poz. 68 do poz. 83, 10) Roboty montażowe – od poz. 84 do poz. 86, 11) Ogrodzenie pompowni – od poz. 87 do poz. 93, 12) Obwody zasilające pompownię – od poz. 94 do poz. 108, 13) Rury ochronne - rury ochronne PE – przewiert sterowany – od poz. 109 do poz. 111, 14) Rury ochronne PE – od poz. 112 do poz. 113, 15) Rury ochronne dwudzielne – skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi – od poz. 114 do poz. 116. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Budow...- ETAP I.docx 31,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ - Budowa sieci... - ETAP I.doc 198 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...a - ETAP.docx 21,96 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...ia - ETA.docx 18,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...ia - ETA.docx 14,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...a - ETAP.docx 16,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...a - ETAP.docx 15,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...a - ETAP.docx 15,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...a - ETAP.docx 34,45 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Budo... - ETAP I.zip 27,62 MB (zip) szczegóły pobierz